Arrow Disposable Tubes (Round Tip)

$19.99
$19.99
Tube Size
Needle Size

Description

Arrow Round Tip Disposable Tubes

1 inch Thickness - 20 pcs per box

1 1/4 inch Thickness - 15 pcs per box

Available Tube Size:

  • 1 inch thickness & 1 1/4 inch thickness

Available Needle Size:

  • 03, 05, 07, 09, 11, 14 and 18